Vilkor för hundkurser samt privatträning

Anmälan

Du anmäler dig genom att välja den kursstart du önskar, fyller i formuläret i kassan och klickar på Betala. En kursinbjudan skickas sedan till dig via mail, tillsammans med din faktura. OBS! Anmälan är alltid bindande!

Betalning

Kursavgift/privatträning m.m. skall vara betald innan kursstart - antingen via faktura eller swish. 

Avbokning 

Avbokning av kursplats/privatträningstid senare än en vecka innan kursstart debiteras med hela kurs/lektionsavgiften. Kursavgiften betalas endast tillbaka vid sjukdom där läkarintyg/vetrinärintyg kan uppvisas. 

Inställd kurs

Virvelvindens Hundskola har rätt att ställa in kurs eller evenemang vid för få anmälda deltagare. Ställs kursen in återfås givetvis betald kursavgift.

Reklamation

Reklamation av kurs måste ske efter FÖRSTA kurstillfället för att hela kursavgiften skall återfås. Om du pga sjukdom eller annan åkomma tvingas avbryta pågående kurs eller hunden blir sjuk, krävs läkarintyg/veterinärintyg för återbetalning av resterande kursavgift. Alternativt kan man alltid återuppta kursen vid nästa kurstillfälle som ges.

OBS! För Doggywalking gäller andra villkor och avtal. Läs mer här.